Горностаївська громада
Херсонська область, Каховський район

До уваги суб'єктів оціночної діяльності!

Дата: 08.04.2020 08:44
Кількість переглядів: 597

Фото без опису

 

Горностаївська селищна рада Херсонської області оголошує конкурс на відбір суб’єктів оціночної діяльності для розробки експертної грошової оцінки земельних ділянок,  які знаходяться в комунальній власності Горностаївської селищної ради Херсонської області, а саме:

1. смт. Горностаївка, вул. Перемоги, 133 -  площею, 0,38 га;

2. смт. Горностаївка, вул. Торгова, 2а – площею  0,0290 га;

3. смт. Горностаївка, вул. Українська, 3а – площею  0,3152 га;

4. с. В. Благовіщенка, вул. Миру, 16а – 0,0144 га.

Детальна інформація та зміст Положення про вказаний конкурсний відбір, розміщено для ознайомлення на офіційному веб-сайті Горностаївської селищної об’єднаної територіальної громади.

Термін надання пропозицій: 30 календарних днів з моменту опублікування оголошення (смт Горностаївка, вул. Покровська, 133, відповідальна особа: Ткаченко Р.Є. та Богдан С.А., тел. 4-12-61).

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсний відбір суб'єктів оціночної

діяльності для розробки експертної грошової оцінки земельних ділянок,

які знаходять в комунальній власності на території селища Горностаївка

 

1. Загальні положення

 

1.1. Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для розробки експертної грошової оцінки земельних ділянок, які знаходяться в комунальній власності на території селища Горностаївка (далі – Положення) визначає процедуру конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності у випадках коли селищною радою надано дозвіл на викуп земельної ділянки комунальної власності, на якій знаходяться об’єкти нерухомого майна, що належать на праві власності суб’єктам підприємницької діяльності та громадянам.

Конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності здійснюється Комісією з конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для розробки експертної грошової оцінки земельних ділянок, які знаходяться в комунальній власності на території селища Горностаївка (далі – Комісія), яка створюється при виконавчому комітеті селищної ради із залученням депутатів селищної ради, необхідних спеціалістів виконавчого комітету та органів Держгеокадастру у Горностаївському районі.

Склад Комісії затверджується рішенням селищної ради.

1.2. Комісія розпочинає роботу з моменту прийняття рішення селищною радою про її утворення та затвердження складу.

Основними завданнями та функціями Комісії є:

- визначення умов та терміну проведення конкурсу;

- розгляд пропозицій учасників конкурсу;

- визначення переможця конкурсу;

- складання протоколів та подання їх на затвердження керівникам уповноважених органів.

1.3. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова Комісії, який у межах своєї компетенції:

- скликає засідання Комісії;

- головує на засіданнях;

- дає доручення членам Комісії;

- організовує підготовку до розгляду матеріалів, передбачених пунктами 1.4-1.5 цього Положення.

1.4. До участі в конкурсі можуть бути допущені тільки суб'єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки землі.

1.5. Вимогами до учасників конкурсу є наявність:

- відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки даного виду об'єктів оцінки, що має підтверджуватися кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Ліцензії Держкомзему України на проведення землевпорядних та землеоціночних робіт;

- досвіду суб'єкта оціночної діяльності щодо проведення оцінки землі;

- переліку оцінювачів, яких буде залучено до виконання робіт з оцінки землі;

- допуску до документів службового користування у суб'єктів оціночної діяльності та інших оцінювачів, яких додатково буде залучено до виконання робіт з оцінки землі.

1.6. Під час вибору переможця конкурсу основним критерієм є запропонована учасником вартість виконання робіт, також при визначенні переможця враховуються:

- досвід та кваліфікація оцінювачів, що перебувають у штатному складі учасника конкурсу, а також тих, що додатково ним залучаються для проведення оцінки землі;

- наявність досвіду щодо оцінки землі;

- кількість оцінювачів (їх особистий досвід щодо оцінки землі), яких планує залучити учасник конкурсу з метою підготовки звіту про експертну грошову оцінку забудованої земельної ділянки;

- термін виконання робіт.

1.7. За рішенням комісії учасники конкурсу можуть подавати й інші документи, зокрема:

- звіти про незалежну експертну оцінку аналогічних забудованих земельних ділянок, виконані учасниками конкурсу протягом останнього року, за наявності письмового дозволу замовника незалежної оцінки;

- висновки державної експертизи землевпорядної документації Головного управління держгеокадастру у Херсонській області щодо експертної грошової оцінки аналогічних земельних ділянок.

1.8. До документів, які подаються учасниками конкурсу, комісією можуть долучатися висновки контрольних органів та інших державних органів щодо діяльності учасників конкурсу.

 

2. Поняття та визначення

 

У цьому Положенні наведені нижче поняття вживаються у такому значенні:

вартість земельної ділянки - еквівалент цінності земельної ділянки, виражений у ймовірній сумі грошей, яку може отримати продавець;

експертна грошова оцінка земельних ділянок - результат визначення вартості земельної ділянки та пов'язаних з нею прав оцінювачем (експертом з питань оцінки земельної ділянки) із застосуванням сукупності підходів, методів та оціночних процедур, що забезпечують збір та аналіз даних, проведення розрахунків і оформлення результатів у вигляді звіту;

          земельна ділянка - частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами;

          суб'єкти оціночної діяльності - зареєстровані в установленому законодавством порядку фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач та які отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

претендент - суб'єкт оціночної діяльності, який виявив бажання взяти участь у конкурсі та подав до конкурсної комісії необхідні документи, передбачені умовами конкурсу та опубліковані в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу;

конкурсна комісія - це комісія, що створюється рішенням селищної ради;

учасник конкурсу - суб'єкт оціночної діяльності, документи якого відповідають умовам конкурсу і якого допущено до участі у конкурсі;

конкурсна пропозиція - пропозиція учасника конкурсу щодо вартості виконання робіт з оцінки, складу оцінювачів, які будуть безпосередньо виконувати роботи з оцінки, та їх практичного досвіду;

конкурсна документація - конкурсна пропозиція та підтвердні документи;

підтвердні документи - документи, які визначають юридичний статус претендента, а також містять інформацію про досвід роботи, сертифікат суб'єкта оціночної діяльності або кваліфікаційне свідоцтво оцінювача.

 

3. Підготовка до проведення конкурсу

 

3.1. Виконавчий комітет селищної ради узагальнює інформацію щодо залучення суб'єктів оціночної діяльності на конкурсних засадах до оцінки земельних ділянок, на які надано дозвіл про викуп селищною радою.

Остаточне рішення про проведення незалежної оцінки приймається комісією в тижневий термін після надходження зазначеної інформації.

3.2. Інформація стосовно умов конкурсу, терміну його проведення, а також інформація про об'єкт оцінки публікуються комісією у місцевій пресі (за місцем розташування земельної ділянки) не менш ніж за 14 днів до оголошеної дати проведення конкурсу.

Інформацію може бути опубліковано додатково в інших засобах масової інформації.

3.3. Інформація про проведення конкурсу має включати:

- дату, час і місце проведення конкурсу;

- відомості про об'єкти оцінки;

- кінцевий термін подання документів;

- рекомендований період, протягом якого будуть виконані роботи з незалежної оцінки земельних ділянок (в календарних днях);

- перелік підтверджуючих документів, які подаються на розгляд комісії;

- кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу (вимоги щодо практичного досвіду з оцінки майна, зокрема, подібних земельних ділянок);

- місце розташування комісії, контактні телефони.

3.4. Претенденти подають до комісії конкурсну документацію.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів, що містяться в конверті.

До підтвердних документів належать такі документи:

- заява на участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності (додається);

- копія статуту претендента;

- копії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, які працюють у штатному складі;

- копія сертифіката суб'єкта оціночної діяльності на право проведення оцінки земель;

- інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його кваліфікації, досвіду роботи претендента та оцінювачів землі, гарантій залучення в разі потреби до виконання робіт оцінювачів, які мають значний досвід оцінки землі, тощо).

3.5. Конкурсна пропозиція претендента повинна містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляцію витрат, пов'язаних з виконанням робіт.

3.6. Конкурсну документацію слід подавати до комісії за 3 робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу. У разі надання неповного переліку конкурсної документації або її несвоєчасного подання, а також її недостовірності, претендент до участі у конкурсі не допускається. Конкурсні документи претендентів, яких не допущено до участі у конкурсі, повертаються їм після затвердження протоколу засідання комісії.

3.7. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.

 

4. Порядок проведення конкурсу

 

4.1. Конкурс проводиться за наявності не менше як двох його учасників. Засідання комісії є правомочним у разі присутності більшості її кількісного складу.

4.2. Комісія розглядає подані пропозиції і обговорює їх. Конверти учасників конкурсу розпечатуються на засіданні комісії в присутності учасників. Рішення комісії приймається шляхом голосування членів комісії. Учасник конкурсу, пропозиції якого найбільш повно відповідають умовам і критеріям конкурсу, визнається його переможцем більшістю голосів присутніх членів комісії. У разі рівної кількості голосів членів комісії голос голови комісії є вирішальним.

4.3. Рішення конкурсної комісії щодо результатів конкурсу оформляються протоколом. Протокол підписується в кінці засідання всіма присутніми членами конкурсної комісії і затверджується головою комісії у тижневий термін з дня прийняття комісією рішення щодо визначення переможця.

4.4. Затверджений протокол є підставою для укладання договору між замовником оцінки – Горностаївською селищною радою та переможцем конкурсу.

4.5. Протягом трьох робочих днів з дня затвердження результатів конкурсу його учасникам надсилається інформація про рішення комісії.

4.6. Конфіденційні відомості щодо конкурсних пропозицій, процедури визначення переможця конкурсу тощо розголошенню не підлягають.

4.7. Учасники конкурсу мають право письмово оскаржити рішення комісії в судовому порядку.

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                                        Л.І. Зіняк

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь