Горностаївська громада
Херсонська область, Каховський район

ЗВІТ директора Ольгинського закладу повної загальної середньої освіти Горностаївської селищної ради Херсонської області Пастушук Антоніни Дмитрівни за 2020 – 2021 навчальний рік

Дата: 23.06.2021 16:29
Кількість переглядів: 1190

Фото без опису

 

ОЛЬГИНСЬКИЙ ЗАКЛАД ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

ГОРНОСТАЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

провул.. Шкільний, 3 с. Ольгине  Горностаївський район Херсонська область, 74621, тел.. (0554) 3-32-39, e-mail: olgino-shckola@ukr.net

Код ЄДРПОУ 24948904

 

ЗВІТ

директора Ольгинського закладу повної загальної середньої освіти Горностаївської селищної ради Херсонської області

 Пастушук Антоніни Дмитрівни

за 2020 – 2021 навчальний рік

Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою.

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального,економічного, творчого, культурного потенціалу українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.(Закон України «Про освіту» від 05.09.2017р. № 2145- VІІІ).

Дух школи , її кращі традиції і здобутки визначають педагогічний колектив і здобувачі освіти. Провідною фігурою  у реалізації завдань,без сумніву, виступає вчитель,який зобов’язаний втілювати в життя ідеї, забезпечувати єдність виховання і навчання – основного призначення закладу. Зрозуміло,що робота директора,колективу закладу освіти,батьків і здобувачів освіти – нероздільні, а тому досягнення і недоліки спільні.

Роботу закладу у 2020 -2021 навчальному році організовано відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти,Концепції нової української школи,Концепції загальної середньої освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», Статуту закладу,Правил внутрішнього трудового розпорядку, реалізацію державних, регіональних програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального заклад.

Практично всі  основні завдання ,поставлені на цей рік,виконані. Педагогічний колектив Ольгинського закладу повної загальної середньої освіти  у 2020-2021 навчальному році працював над науково-методичною проблемою «Формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризма» та продовжив реалізацію третього етапу обласної науково-методичної проблеми: ««Компетентнісний підхід та особливості соціалізації особистості в умовах створення єдиного освітнього простору» і проблеми закладу « Формування в учнів цінностей відкритого суспільства на основі модернізації змісту освіти,  процесу виховання, розвитку та соціалізації особистості».

 Як директор намагалася якісно організовувати управлінську, освітню,господарську діяльність ,забезпечувати ефективне використання і зберігання майна, яке є у закладі. Постійно співпрацювала із засновником,педагогічною радою,профспілковим комітетом, батьками, громадськістю щодо визначення мети і завдань розвитку закладу. Пріоритетом для себе обрала роботу в команді та партнерство.

У діяльності нашого закладу  забезпечується прозорість, відкритість через сайт, який розпочав роботу у 2021 році,мережу Фейсбук, сайт засновника. Важливою умовою є чітке,конкретне планування. Тому планували проведення реальних заходів ,які можна виконати. У період з 16 по 23 жовтня 2020 року, з 11січня по 22 січня та з 29 березня по 11травня 2021 року було організовано гнучкий (дистанційний) режим навчання на період карантину для запобігання розповсюдження захворювання на коронавірус COVID-19, вжиті заходи щодо освоєння здобувачами освіти змісту навчальних предметів. Матеріал освоєний за рахунок використання технологій дистанційного навчання при організації освітнього процесу на період карантину. Інструментами, які реалізували взаємодію між учасниками освітнього процесу стали платформи Google Classroom, ClassDojo, Naurok, LearningApps, відеоінструменти Zoom, Skype, месенджери Viber, Telegram, електронна пошта. Дякуючи значній підтримці батьків,забезпечили дистанційне навчання та успішне завершення навчального року 31 травня 2021 року. Хоча заклад забезпечений швидкісним  Інтернетом у межах 5 MGb, та і здобувачі освіти відповідно засобами зв’язку на 65%,відсутній швидкісний інтернет по кабінетах. Це питання залишається на контролі, думаю,що до початку нового навчального року  заклад повністю буде забезпечено швидкісним інтернетом.

Підбиваючи підсумки  навчального року,хочу зазначити,що з усіма завданнями ми практично впорались : якість знань стабільна,педагогами дотримана академічна доброчесність стосовно об’єктивного оцінювання знань учнів,здобувачі освіти 1 -3 класів успішно завершили навчальний рік і отримали свідоцтва досягнень,здобувачі4, 9,11 класів рішенням педагогічної ради звільнені від проходження ДПА у 2021 році. Намагаємося використати всі ресурси взаємодії  та партнерства між учасниками освітнього процесу,закладами освіти,охорони здоровя,культури,спорту,соціальними службами,органами місцевого управління,громадськими організаціями.

Орієнтуючись на сучасний ринок праці,наш навчальний заклад до своїх пріоритетів відносить уміння оперувати технологіями і знаннями,що задовольняють  потреби інформаційного суспільства,готують учнів до нових ролей у цьому просторі, тому важливим є готовність до змін та вміння пристосовуватись до нових потреб ринку праці,активно діяти,швидко приймати рішення. Сьогодні наш заклад змінює підходи,вдосконалює освітній та виховний процеси.

       Слід зазначити, що матеріально-технічна база навчальних кабінетів значно поповнилася ТЗН (мультипроєктори, плазми, ноутбуки), що дає вчителям змогу використовувати ІКТ та інноваційні технології. У своїй роботі вчителі використовували такі форми роботи як взаємовідвідування уроків, майстер-класи, творчі звіти, консультації, поєднували групові та індивідуальні форми роботи. Аналіз роботи свідчить, що за минулий навчальний рік значно підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилась увага до пошуків інтеграції предметів, модернізації форм, методів і засобів проведення уроку.

Методична робота сприяла взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, спонукала кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня, дала змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідчених колег, забезпечувала підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку. Вчителі закладу показують гарні результати з методичної роботи. З метою активізації творчої діяльності педагогічних працівників,популяризації та пропа­ганди перспективного, педагогічного досвіду, впровадження його в практику нав­чальних закладів   та  виявлення творчо працюючих вчителів   у закладі щорічно проводиться конкурс методичних знахідок вчителів – «Ярмарок педагогічних ідей».    Усі роботи базуються на практиці вчителів, роботи над науково-методичною темою закладу, предметних компетентностях та наскрізних лініях. Використання інноваційних технологій у процесі вивчення різних предметів у закладі дало змогу покращити зміст навчання, вдосконалити методи і форми навчання, активізувати та індивідуалізувати його. Педагоги закладу володіють інформаційно-комунікаційними технологіями, уроки та виховні заходи проводять з використанням мультимедійної та комп’ютерної техніки. Організовано взаємовідвідування робочих, показових уроків, позакласних заходів, з їх обговоренням, вивченням досвіду досвідчених колег.

Чітко організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного віку, заклад відвідували усі діти,які підлягають навчанню, шкільним автобусом підвозилося 23 здобувачі освіти із села Зелений Под. Освітній процес організовано відповідно до запитів,здібностей ,нахилів учнів,проводиться відповідна робота щодо збереження і розвитку шкільної мережі

Динаміка кількості учнів

Навчальні роки

2018 -2019

2019 -2020

2020 -2021

Кількість класів

11

11

11

Кількість учнів

141

150

152

Середня наповнюваність учнів у класі по закладу

13

14

14

 

Функціонує 11 класів ( 4 класи – І ступеня,5 класів – ІІ ступеня, 2 класи – ІІІ ступеня) та 1 група подовженого дня. Забезпечуючи рівний доступ до освіти,у 2020 -2021 навчальному році організували інклюзивний клас ( 1 клас),ввели посаду асистента вчителя. Для задоволення освітніх потреб організовано курси за вибором і виділено додаткові години: «Я люблю Україну» 1 клас -  1 година; 4 клас - «Українознавство» 1 година; на підсилення предмету української мови з інваріантної складової виділено 1 годину у 1 класі, а у 2-3 класах по  1 годині на додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей ; курс за вибором «Цифрова та медіа грамотність» 5 клас – 1год,пропедевтичний курс «Основи хімічних знань»  6 клас  - 0,5 годин пропедевтичний курс «Фізика дивовижного » 6 клас - 0,5 годин,пропедевтичний курс «Живи за правилами» 7 клас - 1год,з метою формування здоров'язберігаючої компетентності введено курс «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу» - 8 клас - 1год, з метою професійної орієнтації здобувачів освіти, сприяння у виборі ними напряму профільного навчання у старшій школі  у 8,9 класі курс за вибором   «Людина і світ професій»  - 8 клас -1год, 9 клас -1год.; курс за вибором «Креслення»: 8 клас – 1 год., 9 клас – 1 год. У варіативній складовій 11 класу передбачено додатковий час на вивчення предметів інваріантної складової:українська мова, математика, біологія по 1 год. Варіативна складова  у 2020 -2021 навчальному році у 1-4,8 класах використана на 100%, у 10 класі - 0% у 11 класі - 37,5%.

Навчальний рік на відмінно закінчили 6 учнів і нагороджені Похвальними листами за особливі успіхи у навчанні ,29 на достатньому рівні,72 – середньому рівні ( здобувачі освіти 1 – 3класів – вербальне ,формувальне оцінювання). Якісний показник рівня знань учнів 9 класу за 2020 -2021 н.р. – 48% ,якісний показник рівня знань учнів 11 класу за 2020 -2021 н.р. 39%. Найвищої якості знань досягли учні 4 класу – 53% ( класний керівник Кобехно Л.Г), 5класу- 51 % (кл.кер.Суворова Н.А.), 7класу-50% ( класний керівник Федорук С.О).Успішність за 2020 -2021 навчальний рік становить – 47 %, якість знань – 35%. Якщо простежити якість знань в цілому за три роки, то можна помітити стабільні результати

2018 -2019 н.р. - 31 %

2019 -2020 н.р - 35 %

2020 -2021 н.р.-  35 %

Сучасна школа повинна рухатися вперед у розвитку інноваційних педагогічних технологій,а учителі прагнути зростати у своїй професійності. Освітній процес у закладі забезпечували 19 педагогічних працівників, з них :

 • Спеціалістів вищої категорії – 5 – 26%
 • Спеціалістів першої категорії – 6 – 32%
 • Спеціалістів другої категорії – 2 – 10%
 • Спеціалістів  - 6 – 32%
 • «Старших вчителів» - 2

Упродовж 2020 – 2021 навчального року адміністрацією здійснювалась контрольно –аналітична діяльність. Перевірено стан викладання навчальних предметів  : основи здоров’я 4клас, правознавство,громадянська освіта, алгебра, українська мова і література 5-11 класи, математика 1-4 класи, наступність у навчанні учнів 1, 5 класів,класно – узагальнюючий контроль  – 11,10,6 класи, здійснено персональний контроль професійної діяльності учителів, які атестувалися. Адміністрацією зроблено висновок про позитивні зміни у рівні навчальних досягнень, розвитку, вихованості здобувачів освіти, їх компетентності, професійній компетентності вчителів закладу.

Одним із пріоритетних напрямків роботи закладу є підвищення професійної майстерності вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення задоволення індивідуальних потреб в особистому та фаховому зростанні, активізації творчого потенціалу.  Карантин вніс свої корективи у освітню діяльність закладу, проте не завадив самоосвіті педагогів. Протягом 2020-2021 н.р. вчителі прослухали та взяли активну участь у вебінарах, семінарах, конференціях та отримали  на платформах онлайн-освіти EdEra та Prometheus, «Всеосвіта», «На урок»,взяли активну участь у семінарах, конференціях ,вебінарах та отримали серифікати: "Онлайн-тести як інструмент перевірки знань в умовах дистанційного начання", «Практичні поради щодо організації дистанційного навчання під час карантину», « Скринкасти або форми і методи подачі навчального матеріалу під час дистанційного навчання», «Онлайн- тести як інструмент перевірки знань в умовах дистанційного та стаціонарного навчання:як зробити свої тести надсучасними» (Всеосвіта), «Як організувати дистанційне навчання за допомогою найпростіших онлайн-ресурсів», «Особливості дистанційного навчання дітей з особливими освітніми потребами», «Як налагодити  ефективне онлайн - навчання та покращити комунікацію з учнями в умовах карантину», «Як організувати дистанційне узагальнення знань та підбити підсумки навчального року» («На Урок»).

Пастушук А.Д. пройшла навчання за освітньою програмою « Інституційний аудит та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти» на базі ХДУ за участі управління Державної служби якості освіти у Херсонській області та набула інтегральної компетентності експерта,який буде залучатися до проведення інституційного аудиту ЗЗСО, у квітні 2021 року взяла участь у складі експертної групи у проведенні аудиту у КЗ «Великолепетиський опорний заклад ЗСО І - ІІІ ступенів».

У 2020 – 2021 навчальному році заклад долучився  до Всеукраїнського проекту « Вивчай та розрізняй : інфо – медійна грамотність» ( керівник вчитель історії Скрипець Д.Ю.).

          Маємо перемоги  у щорічному  обласному (заочному) конкурсі сценаріїв «Перлина натхнення»: Пастушук А.В..- І місце у номінації «Екологічне виховання», Турчин О.А – І місце у номінації «Національно – патріотичне виховання» ,Федорук С.О.- І місце у номінації «Національно – патріотичне виховання» Свято спорту і розваг «Нумо, хлопці!»», Купріянова Т.І- лауреат у номінації «Національно – патріотичне виховання».

Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація педагогічних кадрів. У 2020 – 2021 н.р. атестовано 4 вчителів (21%). Присвоєні кваліфікаційні категорії: Пастушук А.В.- « спеціаліст другої категорії», Федорук С.О. – «спеціаліст першої категорії», Купріяновій Т.І., Турчин О.А.- « спеціаліст вищої категорії»

У практиці управлінської діяльності проводиться моніторинг рівня навчальних досягнень здобувачів освіти, рейтинг в оцінці роботи вчителя. Моніторинг якості роботи вчителя проводиться як підсумок атестації і має за мету систематизацію процесу накопичення та збагачення передового досвіду роботи. Вчитель демонструє свою результативність: як вчитель-предметник - моніторинг якості знань здобувачів освіти з предмету, результативність ЗНО, олімпіад; як класний керівник – досягнення в роботі з учнівським та батьківським колективом, результативність навчання здобувачів освіти, перемоги класного колективу в конкурсах, змаганнях; в методичній роботі – участь в методичних заходах різних рівнів: методичних та педагогічних радах, конференціях, семінарах, проблемних столах, психологічних тренінгах, у проведенні предметного тижня, участі у професійних конкурсах, у створенні кабінету – творчої лабораторії вчителя. З року в рік удосконалюється індивідуальна творча лабораторія кожного вчителя, збагачуючись новими ідеями та знахідками. На сьогоднішній день кожен вчитель закладу має власне портфоліо, 5 педагогів мають друковані статті у інтернет – виданнях.

У закладі створено відповідні умови для розвитку творчої обдарованості учнів. Здобувачі освіти закладу брали участь у олімпіадах,конкурсах,турнірах,змаганнях. У ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад здобувачі освіти закладу отримали 10 призових місць, що на 7 призових  місць менше, ніж у 2019/2020н.р. Вчителями - предметниками та адміністрацією закладу забезпечено участь команд у 9 предметних олімпіад з 14 проведених на ІІ етапі. Не були сформовані команди здобувачів освіти закладу з усіх предметів, крім історії з причини середнього рівня знань здобувачів освіти у10 та 11класі

Призерами районних предметних олімпіад стали такі здобувачі освіти закладу:

Гупалік Анастасія 6клас - математика І місце ,Шпак Аліса 7кл -  математика ІІ місце,     Підорич Єлизавета 7клас - хімія І місце,   Дейнека Олександра 8кл -хімія ІІ місце, Березюк Владислав 8клас – біологія ІІ місце, математика ІІ місце, географія- ІІІ місце, Сливенко Максим 8клас- І місце англійська мова, Панченко  Максим 8 клас- І місце трудове, Димарчук Сергій – І місце технології.

  Щороку спостерігається якісна і результативна участь команд закладу у ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад з трудового навчання (вчитель Пастушук С.О. І місця),  слід відзначити результативність підготовки здобувачів освіти до предметних олімпіад  з англійської мови –І місце,з математики, хімії –І –ІІ призове місце, географії-ІІІ місце (вчителі Ващук І.С., Мангольд К.М., Фертак Н.В. Турчин О.І,)

Наші учні є лауреатами і переможцями обласних конкурсів :

Дипломи ІІІ ступеня отримали здобувачі освіти 4 класу Баранова Поліна та Сидорук Маргарита за участь у всеукраїнському конкурсі «Птах року Горлиця -2020»».

Заочний обласний конкурс «Зі спогадами про найяскравішу Квітку України», ІІІ місце здобувач освіти 6 класу  Гупалік А.

Обласний  конкурс «Сміється писанка у всій її красі», переможці у номінації «Сучасна писанка» диплом ІІ ст. Мароховець О. (2 кл. Пастушук А.В.), ІІІ ст. Кошак Дар’я (3 кл. Шаманська О.А.), ІІІ ст.. Силюк Є. (2 кл, Пастушук А.В.), І ст. Триндюк А. (5 кл. Суворова Н.А.), ІІІ ст. Хайтматова А. (8 кл. Турчин О.А.); номінація «Великодній сувенір» диплом ІІІ ст. Кланцатай Н. (1 кл. Петренко Р.Д.), ІІІ ст. Гундер Д. (2 кл. пастушук А.В.), номінація «Великодня композиція»: диплом ІІ ст. Кланцата М. (2 кл Пастушук А.В.), І ст. Баранова П. (4 кл Кобехно Л.Г.), ІІІ ст. Кацевич М. (5 кл. Суворова Н.А.), ІІІ ст. Підорич Є. (7 кл Федорук С.О.).

Здобувач освіти 9 класу Сидорук Єлизавета та педагог-організатор Турчин О.А. отримали подяку за активну участь у Всеукраїнському конкурсі есе «Українське волонтерство – унікальне явище сьогодення» до Міжнародного дня волонтера та Дня благодійництва.

Гніда Евеліна,8 клас – лауреат конкурсу « Дотик янгола»

Здобувачі освіти взяли участь на платформі «На Урок» у онлайн-конкурсах «Зимові свята в традиціях нашого народу», «До дня Гідності та Свободи», на платформі «Всеосвіта»  у онлайн-конкурсі  «Будьмо гідними», Всеукраїнських конкурсах « #ТГШ 207: Таємниця генія Шевченка», « Лайфхаки з української мови».

22 здобувачі освіти взяли участь у Всеукраїнському  природничо – інтелектуальному конкурсі «Колосок -2020»:  отримали 12 золотих та 9 срібних сертифікатів,  1 учасник.   34 здобувачі освіти взяли участь у весняному колоску 2021.

Конкурс знавців української мови імені П.Яцика -  8 переможців районного рівня

Всеукраїнська гра « Соняшник» 37 учасників, з них : дипломи ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня  - 3,  дипломи І ступеня регіонального рівня – 3, дипломи ІІ ступеня регіонального рівня – 1, дипломи ІІІ ступеня регіонального рівня – 4,диплом переможця в початковій школі – 10,сертифікат  учасника  - 8

ХІІ Всеукраїнський конкурс з українознавства «Патріот» - 8 учасників   Всеукраїнський учнівський фізичний конкурс «Левеня» - 17 учасників

У  виховній роботі із здобувачами освіти педагогічні працівники закладу керуються Конвенцією про права дитини, Законом України «Про охорону дитинства», Законом України «Про освіту», Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (Указом Президента України від 25 червня 2017 року №344/2017), концепцією програми «Школа доброзичливого ставлення до дитини», Державною соціальною програмою «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року, проектом «Безпечна школа» (антибулінг), методичними рекомендаціями з деяких питань організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки й благополуччя дитини у 2020/2021 навчальному році та здійснюють виховну діяльність у відповідності до наступних ключових напрямів:

? військово-патріотичне виховання;

? громадсько-правове виховання;

? екологічне виховання;

? художньо-естетичне виховання;

? родинно-сімейне виховання;

? моральне виховання;

? профорієнтаційне виховання;

? превентивне виховання

? формування здорового способу життя;

? розвиток творчих здібностей.

Уся виховна робота проводилась згідно з  планом виховної роботи закладу та підпорядковувалась меті: «Формування патріота і громадянина,  національно свідомої, цілісної, гармонійно розвинутої особистості, здатної до адаптації в суспільстві».

Упродовж року проведено загальношкільні заходи :  Перший урок на тему : «Ми – нація єдина,  твої ми діти, Україно»,до Дня української мови і писемності мовознавчу гру  «Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мово, у барвінки зодягайся, моє щире слово». Здобувачі освіти та педагоги написали радіодиктант національної єдності. Конкурс стінгазет та лепбуків «Диво калинове – чари барвінкові». Челленд #українськамоваєднаєнас серед здобувачів освіти 5-11 класів та був переданий учнівським самоврядуванням «Бригантина» Маринському закладу освіти,День учителя,дні вшанування Революції Гідності та Небесної сотні,новорічні виставки та конкурси, День вишиванки; тижні : Олімпійський тиждень, фоточеллендж «Здоровим бути модно»,тиждень правової освіти,безпеки дорожнього руху, 16 днів проти насилля, Тиждень протипожежної безпеки «Від сірника до біди – відстань невеличка», Національний тиждень енергозбереження «Споживаймо енергію розумно», тиждень «Допоможемо зимуючим птахам»; місячник шкільних бібіліотек «Шкільна бібліотека та екологічна просвіта учнів» (бібліотекар Завгородня В.О.), місячник інформаційно-просвітницьких заходів до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом , уроки пам'яті, мужності «Заграви пам’яті над переправо Дніпра…», «Їх імена безсмертні», «Війна пройшла по їхніх долях», «Ріка нашої пам’яті», «Пам’ять про героїв невмируща», «Згадаймо величні ті роки», «Фронтові дороги», «Уклін живим – загиблим слава». Години спілкування,  години громадянськості, круглі столи, заочні подорожі  «Стежками рідного краю та Херсонщини», трудові десанти  - озеленення території закладу, «Посади дерево у рідному селі», челенджи: «До дня рідної мови», «Почни день з ранкової зарядки»», «Ми за здоровий спосіб життя», «Вишиванка – генетичний код українця».

 

Здобувачі освіти взяли участь у 16-тій Всеукраїнській акції «Серце до серця» під гаслом «Здорове немовля», зібрали та перерахували кошти на лікування Єфріну Марку,жителю Горностаївщини, в сумі 2200 гривень.

Здобувачі освіти взяли участь у 4-тижневому фудчеленджі « Здорове харчування – запорука здоровому життю» у рамках проекту «Heelsi Schools: заради здорових і радісних школярів». Під час якого проведено гру-квест «Здорове харчування» для учнів 1-4 класів, конкурс «Готуємо разом», де діти разом зі своїми батьками готували різноманітні страви та представляли їх; конкурс «Національні кухні», здобувачі освіти 5-7 класів підготували і провели свято «Вареники – божі хваленики», 8-11 класи свято «Національна кухня Франції»,  у ході фінального завдання проведено інтегровані уроки про здорове харчування з математики «Розрахунок калорійності українського борщу та сирників», урок української літератури «Смачно та весело з Леонідом Глібовим».

 

У 2020 – 2021 році заклад освіти продовжив участь у Швейцарсько – українському проекті « Розвиток громадянських компетентностей в Україні в умовах загальноосвітньої школи на 2017 -2022 роки» - DOCCU,працювали і продовжимо працювати над  узагальнюючим етапом (01.09.2020 – 31.12.2021).

За ініціативи лідерів учнівського самоврядування випущено стінгазети «Увага! COVID-19», до Дня Миру проведено інформаційні хвилинки та конкурс серед 1-4 класів малюнок на асфальті; до Дня вчителя лінійка - привітання та шоу «Хто зверху»; «»Забіг пам’яті до Дня Захисика України; челленджи до Дня української писемності та мови, до Всесвітнього дня права, проведено акцію «Запали свічку пам’яті» до дня вшанування жертв Голодомору.  Учасники учнівського самоврядування організували та провели акцію по збору коштів на лікування багатодітної мами Твардовської Олени.

Належна увага в закладі приділяється розвитку творчих здібностей учасників освітнього процесу, охопленню дітей позакласною та позашкільною роботою, що є запорукою збереження здоров’я школярів, попередження правопорушень та злочинів. Учні закладу розвивають свої здібності у гуртках та спортивних секціях.

У закладі освіти працюють гуртки:

 • «Майстерня ідей» (керівник Пастушук С.О.);
 • спортивний гурток «Футбол» (керівник Федорук С.О.);
 • танцювальний гурток (керівник Пастушук А.В.);
 • «Юний психолог» (керівник Турчин О.І.);
 • «Джерельце» (керівник Петренко Р.Д.);
 • «Цікаві фразеологізми» (керівник Купріянова Т.І.).

 Продемонстрували свою спортивну підготовку здобувачі закладу у турнірі з боксу ( вчитель фізичної культури , тренер Федорук С.О.)

Долучилися до акції ,оголошеної молодіжною радою громади, по збору втор сировини ( макулатура,пластикові пляшки, пляшки із скла) для придбання дитячого майданчика.

Найактивніші здобувачі освіти нагороджені подяками за активну участь у виховних заходах закладу освіти,  творчість і креативність: 1 клас: Кланцатий Н., Кацевич М., Корольова В.; 2 клас: Гундер Д., Кланцата М., Ільюх Н., Харченко О., Мараховець О., Марущак М., Силюк Є.; 3 клас: Кошак Д., Харченко О.; 4 клас: Баранова П., Сидорук М., Бондарчук Д.; 5 клас: Кацевич М., Триндюк А., Полиняк О., Димарчук С., Кравчук А., Шевчик В.; 6 клас: Костогриз С., Гупалік А., Чудакевич С.; 7 клас: Підорич Є., Рабинюк Ю., Ільюх Б., Шпак А.,; 8 клас: Полиняк К., Хайтматова А., Чернишева О., Гніда Е.; 9 клас: Сидорук Є., Корчемна А.; 10 клас: Вовк А., Гребенюкова Л.

На виконання законів України « Про охорону дитинства», «Про загальну середню освіту» ,відповідно до постанови КМ України від 18.01.2016 року № 16 у закладі організовано гаряче харчування для здобувачів освіти 1 -11 класів. Здешевлено харчування для учнів 1 - 4 класів  на 50%, компенсує селищна рада, діти, батьків АТО, харчуються безкоштовно. Упродовж року із 152 учнів закладу охоплено гарячим харчуванням 124 учні ( 82%), з них :

учнів 1 -4 класів – 43

Учнів 5 -11 класів - 48

Дітей,позбавлених батьківського піклування  - 2

З малозабезпечених сімей – 15

Дітей,батьків АТО - 15

Учнів з ООП інклюзивної освіти – 1

На початку навчального року класними керівниками 1 -11 класів оновлено соціальні паспорти класів, на їх основі оформлено банк даних закладу, який оновлюється двічі. Станом на 01 червня 2021 року у закладі навчаються : діти,позбавлені батьківського піклування  - 2,діти – інваліди – 1,діти, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи – 1, діти з багатодітних сімей - 29  сімей, у них  дітей,які навчаються у закладі - 70 . Протягом року проводилася робота із соціального захисту дітей пільгового контингенту. З опікунами дітей класні керівники, практичний психолог підтримують постійний зв'язок, діти систематично відвідують школу, беруть участь у позакласних заходах,забезпечені гарячим харчуванням.

Одним із важливих напрямків роботи закладу є збереження і зміцнення здоров’я школярів,формування навичок безпечної поведінки. Адміністрація закладу  створила безпечне середовище, класними керівниками систематично проводяться заходи з попередження травматизму, про це свідчать дані таблиці

Навчальні роки

Всього

Під час освітнього процесу

У побуті

2018 - 2019

2

0

2

2019 - 2020

1

0

1

2020 - 2021

1

0

1

Це вказує на належну роботу педагогічного колективу та адміністрації закладу.

Батьки є соціальним замовником , а тому беруть активну участь у освітньому процесі,його оцінці,позакласних заходах, у поповненні матеріальної бази закладу.

Адміністрація закладу разом із колективом постійно працює над удосконаленням матеріально – технічної бази, підтриманням її у робочому стані,намагаємося створити умови для роботи    і навчання, довести до норм   і вимог сьогодення навчальні кабінети, змінити освітнє середовище. Кабінети НУШ переведено на окремий поверх, за підтримки держави, батьків вони оснащені новими меблями,телевізорами, ноутбуками для вчителів,принтерами,дидактичним матеріалом. До 30 червня 2021 року будуть придбані мякі куточки для відпочинку, а в класні кімнати жалюзі.

Постійно дбаємо про благоустрій території. З метою запобігання травмування здобувачів освіти, працівників закладу на території власними силами проводиться скошування трави,обрізання гілок, відремонтовано сходи, проведено вуличне освітлення, постійно перевіряються на надійність  і міцність спортивні снаряди. Здійснюється поточний ремонт класних кімнат ( за сприяння батьків), навчальних кабінетів,коридорів,харчоблоку,шкільної майстерні,бібліотеки, надвірного туалету.

За кошти державного бюджету з 01 серпня 2020 року  придбано :

 • Ноутбук – 16800грн.
 • Котел для опалювання ( корпус початкова школа, заміна на новий) – 17495 грн.
 • 22 плафони у шкільну майстерню – 6380 грн.
 • Лампи енергозберігаючі – 2420 грн.
 • Столи учительські – 2 шт. – 5000грн.
 • Телевізор – 9450 грн.
 • Лобзик – 5925 грн.
 • дошка фліпчарт - 2000грн.
 • частково замінено посуд на харчоблоці (  тарілки,чашки) ,придбано каструлю,ваги електронні,миски нержавіючі – 6495 грн.
 • сітка захисна ( спортзал) – 3600 грн.
 • таблиці у кабінет хімії – 2000грн.
 • карти у кабінет географії – 2000грн.
 • насосна стація – 1567 грн.
 • зварювальний інвентор – 2435 грн.
 • стільниці для парт – 4200грн.
 • дивани для відпочинку  - 2 шт. – 15000грн.
 • вішалка двобічна  - 4шт. – 12000грн.

Загальна сума - 114767 грн.

Відремонтовано спортивну залу -  151735 грн.

Для НУШ (2020 – 2021 н.р.) – меблі, ноутбук, принтер, ламінатор, дидактичний матеріал) – 51055 грн.

Придбано матеріали для проведення освітлення території закладу, для облаштування внутрішньої локальної мережі, фарбу,вапно, цемент,щітки для проведення косметичного ремонту коридорів,навчальних кабінетів – 25740 грн.

За кошти місцевого бюджету :  встановлено вуличні тренажери -  90000 грн.

За позабюджетні кошти спонсорів :

Батьками  зроблено косметичний ремонт  11 навчальних кабінетів – 6000 грн.

Базове підприємство ТОВ «ТД « Україна» надало новорічні подарунки, цемент, пісок ,щебінь – 8780 грн., безкоштовно закачували воду у пожежну водойму,  надавали послуги зварювальника, токаря.

ФОП «Кланцатий А.М.» - рукавиці, щітки по металу – 200грн.

Проте  є прагнення до подальшого вдосконалення :

З метою забезпечення безпечного і здорового освітнього середовища :

 • огородити територію закладу
 • провести ремонт обмостки  навколо школи
 • виготовити проєктно – кошторисну документацію для проведення пожежної сигналізації у закладі
 • ремонт пожежної водойми
 • провести капітальний ремонт системи опалення

З метою впровадження в освітній процес сучасних цифрових  та комп’ютерних технологій:

 • облаштувати внутрішню локальну мережу
 • придбати ноутбуки для вчителів - предметників - 8 штук

З метою забезпечення якісного медичного обслуговування учнів та працівників закладу :

 • замінити меблі у медичному кабінеті

 

Директор закладу освіти                           Пастушук А.Д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь