Горностаївська громада
Херсонська область, Каховський район

Горностаївська селищна рада оголошує конкурс на відбір суб’єктів оціночної діяльності

Дата: 06.11.2017 15:10
Кількість переглядів: 456

Фото без опису

Горностаївська селищна рада оголошує конкурс на відбір суб’єктів оціночної діяльності для розробки незалежної грошової оцінки будівель у смт Горностаївці по  вул. Покровська, 209 та Торгова, 4.

   Термін надання пропозицій до 03.12.2017 року (смт Горностаївка, Покровська, 133, відповідальні особи: Бутенко Н.М., Ткаченко Р.Є., тел. 4-12-61). Детальна інформація на офіційному веб-сайті Горностаївської селищної ради.

Інформація

про проведення конкурсу на відбір суб'єктів оціночної діяльності для розробки незалежної грошової оцінки будівель в смт Горностаївка:

 

І. Вул. Покровська(вулиця Леніна), будинок 209:

Назва об'єкту оцінки:

- адміністративна будівля, загальна площа (кв.м): 197,5

- прибудова, «а»

- прибудова, «а 1»

- склад, «Б», загальна площа (кв. м): 140,3

- гараж, «В», загальна площа (кв. м): 37,5

- гараж, «Г», загальна площа (кв. м): 36,2

- гараж, «Д», загальна площа (кв. м): 62,4

- гараж, «Е», загальна площа (кв. м): 51,6

- прохідна, «Ж», загальна площа (кв. м): 11,4

- тамбур, «ж»

- склад, «З», загальна площа (кв. м): 134,9

- оглядова яма, «д»

- оглядова яма, «д 1»

- огорожа, 1-4

Мета проведення оцінки майна:

Оренда. Відчудження.

ІІ. Вул. Торгова, № 4:

Назва об'єкту оцінки:

- нежитлове приміщення:

  І поверх, загальна площа (кв.м): 431,3

  ІІ поверх, загальна площа (кв.м): 916,0

  Підвал, загальна площа (кв.м): 447,3

Мета проведення оцінки майна:

Надання в оренду.

Для участі в конкурсі необхідно подати:

      - заява про  участь  у  конкурсі  з відбору суб'єктів оціночної діяльності за встановленою формою ;

     - копії установчого документа претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

     - копії кваліфікаційних документів оцінювачів,  які працюють  у штатному  складі  і  яких  буде  залучено  до проведення оцінки та підписання  звіту  про  оцінку  майна;

     - письмові згоди  оцінювачів,  яких  буде  додатково   залучено претендентом  до  проведення  робіт  з  оцінки  майна та підписання звіту про  оцінку майна, завірені їхніми  особистими  підписами,  а  також   копії   кваліфікаційних документів оцінювачів;

     -  копія сертифіката  суб'єкта  оціночної  діяльності,  виданого претенденту Фондом державного майна України;

     - інформація про претендента (документ,  який містить відомості про  претендента  щодо  його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним,  з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо);

     - згода на обробку персональних даних.

     Конкурсна пропозиція претендентів  подається  в  запечатаному конверті і  має містити:

-  пропозицію  щодо  ціни  виконання робіт;

-  пропозицію щодо строку виконання  робіт  (у  календарних днях);

  Конкурс відбудеться 12 грудня 2017 року о 10-00 в приміщенні Горностаївської селищної ради за адресою: вул. Покровська, 133, смт Горностаївка, Херсонська область, тел. 4-12-61.

   Документи на участь в конкурсі будуть прийматися за вказаною адресою до 3 грудня 2017 року включно.

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсний відбір суб'єктів оціночної

діяльності для розробки незалежної експертної грошової оцінки комунального майна територіальної селища Горностаївка та с. Зелений Под

1. Загальні положення

1.1. Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для розробки експертної грошової оцінки комунального майна територіальної громади Горностаївської селищної ради – селища Горностаївка та с. Зелений Под  (далі – Положення) визначає процедуру конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності у випадках коли селищною радою надано дозвіл на відчудження майна комунальної власності територіальної громади Горностаївської селищної ради .                                                                                                  

 1.2.  Це  Положення розроблене відповідно до вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», наказу Фонду державного майна України від 31.12.2015 року № 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності»  та інших  законодавчих актів, нормативно-правових актів Горностаївської селищної ради.

     1.3. У цьому Положенні  нижченаведені  терміни  вживаються  в такому значенні:

     конкурсна документація - конкурсна пропозиція  та  підтвердні документи, що подаються до конкурсної комісії;

     конкурсна пропозиція  -  пропозиція  учасника  конкурсу  щодо вартості та строку виконання робіт з оцінки майна;

     підтвердні документи  -  документи,  які визначають  правовий статус претендента та містять інформацію про склад оцінювачів, які безпосередньо надаватимуть послуги з незалежної оцінки  майна,  їх  практичний досвід,  а також відповідні документи, що підтверджують право на проведення таких робіт;

     претендент -   суб'єкт   оціночної  діяльності,  який подав до конкурсної комісії необхідну документацію, передбачену  умовами  конкурсу;

     суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти  господарювання,  що отримали  сертифікат  суб'єкта  оціночної діяльності відповідно до Закону України "Про оцінку  майна,  майнових  прав  та  професійну оціночну  діяльність  в  Україні»;

     учасник конкурсу - суб'єкт оціночної діяльності,  який  подав документи,  що  відповідають умовам конкурсу,  і якого допущено до участі в конкурсі.

     1.4. Конкурсний   відбір   суб'єктів   оціночної   діяльності здійснюється  конкурсною  комісією  (далі  -  комісія),  утвореною селищною радою.

             Кількісний та якісний склад комісії затверджується рішенням селищної ради.

     1.5. Очолює комісію голова.  Голова комісії скликає засідання  та  головує на засіданнях комісії, представляє комісію   у   відносинах    з   установами    та організаціями.
     1.6. Секретар комісії готує матеріали для розгляду на засіданні комісії та оформляє протоколи засідань комісії.

     1.7. До участі  в конкурсі допускаються суб'єкти оціночної   діяльності, які діють на  підставі сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону  України  «Про  оцінку  майна,  майнових прав та професійну оціночну діяльність в  Україні»,  яким  передбачено здійснення  діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах  цих  напрямів,  що  відповідають  об'єкту оцінки.

    1.8. Вимогами до претендентів для участі в конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності передбачено наявність:

     відповідної кваліфікації  оцінювачів, що має підтверджуватися   чинними кваліфікаційними документами  оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів;

     досвіду суб'єкта оціночної  діяльності  у  проведенні  оцінки майна, зокрема подібного майна;

     переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання  звіту  про  оцінку  майна,  їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна;

     письмової згоди  оцінювачів,  яких  додатково  буде  залучено суб'єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.

II. Підготовка до проведення конкурсу
     2.1. З метою визначення умов конкурсу та опублікування оголошення про проведення конкурсу  балансоутримувачі  подають до конкурсної   комісії лист з обґрунтуванням необхідності проведення незалежної оцінки комунального майна та інформацію  про  об'єкти  оцінки.

     2.2. Конкурсна комісія визначає умови конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності  для проведення незалежної оцінки майна та приймає рішення про оголошення конкурсу.

     2.3. Інформація про  проведення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності має містити:

     - дату, час і місце проведення конкурсу;

     - відомості про об'єкт оцінки: найменування та місцезнаходження об’єкта оцінки, мета проведення незалежної оцінки;

     - кінцевий термін подання документів;

     - строк виконання робіт у календарних днях (за  потреби);

     - перелік підтвердних  документів,  які  подаються  на  розгляд комісії;

     - вимоги до учасників конкурсу (кваліфікаційні, вимоги щодо практичного досвіду з оцінки майна, зокрема подібного майна);

     - відомості  про місцезнаходження комісії,  контактні телефони.
     2.4. Інформація  про  проведення  конкурсу   публікується   в районній газеті «Сільські новини», розміщується на офіційному веб-сайті Горностаївської районної державної адміністрації (за згодою) не менш, ніж за 14 днів до оголошеної дати проведення конкурсу..

  2.5. Претенденти подають до комісії конкурсну  документацію в запечатаному конверті,  на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс»  із зазначенням об’єкта і дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

     До підтвердних  документів,  поданих  на  конкурс  з  відбору суб'єктів оціночної діяльності, належать:

     - заява про  участь  у  конкурсі  з відбору суб'єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 1);

     - копії установчого документа претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

     - копії кваліфікаційних документів оцінювачів,  які працюють  у штатному  складі  і  яких  буде  залучено  до проведення оцінки та підписання  звіту  про  оцінку  майна;

     - письмові згоди  оцінювачів,  яких  буде  додатково   залучено претендентом  до  проведення  робіт  з  оцінки  майна та підписання звіту про  оцінку майна, завірені їхніми 
особистими  підписами,  а  також   копії   кваліфікаційних документів оцінювачів;

    - копія сертифіката  суб'єкта  оціночної  діяльності,  виданого претенденту Фондом державного майна України;

     - інформація про претендента (документ,  який містить відомості про  претендента  щодо  його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним,  з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо);

     - згода на обробку персональних даних.

     Конкурсна пропозиція претендентів  подається  в  запечатаному конверті і  має містити:

-  пропозицію  щодо  ціни  виконання робіт;

-  пропозицію щодо строку виконання  робіт  (у  календарних днях),  якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу;

     2.6. Конкурсна  документація подається не пізніше, як за три  робочі  дні  до  оголошеної  дати проведення конкурсу (включно).

     2.7. Претендент має  право  відкликати  свою  заяву  до  дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.

III. Порядок проведення конкурсу

     3.1. Засідання  комісії  проводиться  у  разі  присутності не менше 2/3 її кількісного складу.  Конкурс  проводиться  за наявності не менше двох учасників.

     3.2. У  разі  наявності  одного  учасника  конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності комісія  приймає  рішення щодо оголошення повторного конкурсу.  Якщо на участь у повторному конкурсі надійде заява тільки від претендента, який подавав свою конкурсну пропозицію на попередньому конкурсі, комісія приймає рішення про укладення з ним договору на виконання робіт із незалежної  оцінки майна. При цьому претендент не може внести нову пропозицію та зобов’язаний підтвердити чинність попередньої пропозиції.

     3.3. В день проведення конкурсу відбувається засідання комісії, на якому розглядається конкурсна документація претендентів. Конверти  учасників  конкурсу  з конкурсною документацією розпечатуються на засіданні комісії.

     У  разі  якщо  претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів  або  подана  ним  конкурсна  документація  є неповною, комісія  на  засіданні  приймає  рішення  щодо недопущення його до участі  в  конкурсі. 

      За письмовою заявою претендента підготовлена ним  конкурсна документація може бути повернута після затвердження протоколу засідання.

     3.4. Під час вибору переможця конкурсу враховуються:

- запропонована учасником конкурсу вартість виконання робіт порівняно із звичайною ціною,

-   запропонований термін проведення робіт з оцінки;

-  кількість та кваліфікація оцінювачів, які перебувають у штатному складі учасника конкурсу, а також тих, що додатково ним залучаються для проведення оцінки майна, їх особистий практичний досвід щодо оцінки майна;

досвід учасника конкурсу з оцінки майна.

18.Рішення комісії приймається шляхом рейтингового голосування.
Члени комісії повинні голосувати за кожного учасника конкурсу „за" чи „проти". Учасник конкурсу, пропозиції якого найбільш повно відповідають умовам конкурсу, а також є оптимальними з урахуванням якості виконуваних робіт з оцінки, їх вартості та терміну, та який отримав найбільшу кількість голосів „за" присутніх на засіданні членів комісії (але не менше половини голосів членів комісії, присутніх на засіданні), визнається його переможцем.

За результатами рейтингового голосування за більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, переможцем конкурсу може бути не визнаний жоден з його учасників. У таких випадках комісія може перенести прийняття рішення про визнання переможця конкурсу на наступне засідання та запропонувати усім учасникам конкурсу подати додаткові пропозиції щодо умов оплати робіт та додаткові відомості щодо досвіду з оцінки майна або призначити повторний конкурс.

Секретар комісії на засіданні комісії окремо веде відомість підсумків голосування за кожним об’єктом оцінки відповідно до додатка 2 до цього Положення.

  1. Результати конкурсу оформляються протоколом. Відомість підсумків голосування додаються до протоколу. Протокол підписують голова та присутні на засіданні члени комісії. Протокол затверджується розпорядженням міського голови.
  2. Комісія стосовно кожного об’єкта оцінки за результатами рейтингового голосування також визначає учасника конкурсу, з яким може бути укладено договір на проведення оцінки майна, у разі не укладання переможцем конкурсу такого договору, або його відмови від виконання робіт за договором.

Інші питання, пов’язані з конкурсом та його результатами

  1. Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі, конкурс уважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.
  2. У триденний строк після проведення конкурсу комісія інформує переможців конкурсу про рішення комісії.
  3. Інформація про результати конкурсу публікується в газеті «Сільські новини»
  4. Інформацію може бути опубліковано додатково в інших засобах масової інформації.

 

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності

 

Заявник________________________________________________________

_______________________________________________________________

(назва заявника)

 

Керівник _______________________________________________________

________________________________________________________________

(П.І.Б., посада)

 

Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер (для фізичної особи) ___________________________________________________

 

Місцезнаходження ______________________________________________

_______________________________________________________________

(адреса, телефон, факс, ел. адреса)

 

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору суб’єктів оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки майна ________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(назва об’єкту, його місцерозташування та площа)

 

«___» ___________ 201_ р. ______________

(підпис керівника)

 

М.П.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь